Viktigt att tänka på

INFÖR YOGAN

IMG_5826

BARNYOGA

Ett yogapass för barn innehåller ungefär samma delar som ett vuxenyogapass. Vi jobbar med övningar för att stärka kroppen fysiskt/muskulärt genom olika positioner, men också mentalt och känslomässigt. Yogan avslutas alltid med en avslappning.

I yogan för de yngsta barnen (5-9 år) handlar det om att väcka ett intresse för yogan främst genom lek, men också genom att vi läser sagor och ritar. Vi lär oss de grundläggande positionerna och hur vi kan använda andningen för att bli lugna. Vi arbetar också med medveten närvaro (mindfulness) genom lekar och övningar. När vi övar medveten närvaro blir barnen mer medvetna om vad som händer inom och utom dem själva. En väl etablerad mindfulness-rutin kan bl.a. hjälpa barnen att lugna sig när de känner sig upprörda.

I yogan för de lite äldre barnen (10-12 år) är rörelserna lite mer avancerade. Vi gör längre sekvenser och istället för lekar fokuserar vi på parövningar. Barnen får utmana sig själv att prova nya positioner och utveckla sin styrka och smidighet. Vi arbetar också med mindfulness och meditation. Ofta använder barnen sina skrivböcker där de får skriva ned sina funderingar efter meditationen. Vi diskuterar också olika strategier att hantera oro och stress.

I gruppen med de äldsta barnen (12-16 år) gör vi hela sekvenser som i vuxenyogan och precis som i de andra barnyogagrupperna fokuserar vi också på meditation och mindfulness. Dessutom diskuterar vi även här olika strategier att hantera oro och stress.

Det är bra om barnen har på sig gymnastikkläder på yogan, men de behöver inga skor, eftersom vi yogar barfota.

Precis som de vuxna kan det dock vara skönt för barnen att ha med sig ett par strumpor att ha på sig under avslappningen.

 Eftersom min lokal inte är så stor uppskattar jag om alla föräldrar stannar i “väntrummet” under yogapasset.

IMG_5615

VUXENYOGA

Varje yogalektion börjar med en liten introduktion till lektionens tema och fysiska fokus. Därefter fortsätter vi med en centrering/kort meditation.

Efter detta är det dags för våra asanas (ställningar). Vi jobbar med olika övningar. Varje gång återkommer dock temat under lektionen. Samtliga lektioner avslutas med savasana (avslappning).

Du behöver inga särskilda kläder för att yoga, men tänk på att du kommer att svettas under passet.

Vi yogar barfota, men ha gärna med dig ett par strumpor att ha på dig under savasana (avslappningen).

Det kan vara bra med en vattenflaska om du skulle bli törstig under passet.

Du kommer att kunna låna yogamatta, men du kan också ha med dig din egen om du vill det.

Kom ihåg att yoga inte bara handlar om avslappning. Yogapassen innhåller också övniningar som är mer eller mindre fysiskt krävande. Alla jobbar utifrån sina egna förutsättningar, men det är viktigt att du säger till om du har några skador eller andra problem, så att jag är medveten om dem.

.

WhatsApp chat