Skolyoga och föreläsningar/seminarier

Idag upplever många barn och ungdomar att det är högt tempo och stor press både i och utanför skolan. Detta kan vara en svår situation att hantera, men genom yoga- och mindfulnessövningar får man tillgång till verktyg som man kan ha stor nytta av.  Yoga och mindfulness kan skapa lugn och trygghet, som gör att det blir lättare att inhämta kunskap och förbättra skolresultaten, men också att hantera sina känslor och sitt beteende.

Jag erbjuder också föreläsningar/seminarier inriktade på motivation och inlärarstrategier. De utgår till största delen från innehållet i min bok: Alla kan lyckas med sina studier! (2018). Du kan läsa mer om boken här.

Lektionerna, föreläsningarna/seminarierna är tänkta för tre målgrupper: för elever,  för lärare/skolpersonal och för föräldrar.

För elever:

Yogalektion (fr.o.m år 3): en meditationsövning,  ett urval yogapositioner som fokuserar på hela kroppen (både individuella övningar och parövningar) och avslappning (sammanlagt 40-60 minuter). Eleverna bör vara ombytta och lektionen utförs med fördel i en idrottssal.

Mindfulnesslektion (fr.o.m. år 3): mindfulnessövningar anpassade till målgruppen (sammanlagt 40-60 minuter). Eleverna behöver inte vara ombytta och lektionen kan utföras i ett vanligt klassrum.

Föreläsning/seminarium (fr.o.m. år 6): tips och råd hur man med ett flexibelt mindset, kämparglöd och effektiva inlärarstrategier i kombination med god hälsa och högt välbefinnande kan nå bättre studieresultat (60-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

För lärare/skolpersonal:

Friskvård med hjälp av yoga: en meditationsövning,  ett urval yogapositioner som fokuserar på hela kroppen och avslappning (60 minuter). Alla bör vara ombytta och lektionen utförs med fördel i en idrottssal.

Föreläsning/seminarium (för lärare fr.o.m. år 3 upp t.o.m. sista året på gymnasiet) : tips och råd hur man jobbar med yoga och mindfulness i klassrummet (90-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

Föreläsning/seminarium (för lärare fr.o.m. år 3 upp t.o.m. sista året på gymnasiet) : tips och råd hur man som lärare kan motivera sina elever. Föreläsningen/seminariet innehåller information om hur ett flexibelt mindset, kämparglöd och effektiva inlärarstrategier i kombination med god hälsa och högt välbefinnande förbättrar förutsättningarna att nå goda studieresultat (90-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

För föräldrar: 

Föreläsning/seminarium (för föräldrar som har barn i år 3 upp t.o.m. sista året på gymnasiet) : tips och råd hur man som förälder kan motivera sitt barn i skolan.  Föreläsningen/seminariet innehåller information om hur ett flexibelt mindset, kämparglöd och effektiva inlärarstrategier i kombination med god hälsa och högt välbefinnande förbättrar förutsättningarna att nå goda studieresultat (90-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

Kontakta mig här för priser och om du är intresserad av skolyoga eller föreläsningar/seminarier!

 

Företagsyoga och föreläsningar om stresshantering

Jag erbjuder enstaka yogalektioner, men kan även komma regelbundet till ditt företag och ha t.ex. lunchyoga. Jag har också föreläsningar om hur man kan hantera stress genom bl.a.  attitydförändringar, mindfulness och andra tekniker.

Friskvård med hjälp av yoga: en meditationsövning,  ett urval yogapositioner som fokuserar på hela kroppen och avslappning (sammanlagt 60 minuter). Alla bör vara ombytta och lektionen utförs med fördel i ett större rum.

Föreläsning/seminarium om stresshantering för ökat välbefinnande, förbättrat fokus högre produktivitet : tips och råd hur man med hjälp av olika enkla stresshanteringstekniker kan höja välbefinnandet och även förbättra sitt fokus och sin produktivitet (90-120 minuter). Föreläsningarna/seminarierna är anpassade till målgrupperna, lättillgängliga med konkreta exempel och invävda diskussioner.

Kontakta mig här för priser och om du är intresserad av företagsyoga eller föreläsningar/seminarium!