Lycka

1024 577 admin
  • 0

Denna vecka fortsätter vi med samma tema som vi hade förra veckan på yogan, nämligen att “se det positiva i det lilla”. Det är konstigt hur, när man fokuserar på någonting sedan upptäcker det överallt på något sätt. Jag tror att det finns ett uttryck för det, men kan inte hitta det. I alla fall, så läste jag precis en bok inom “positiv psykologi” som tog upp hur vetenskapliga studier har visat att ungefär 50% av en människas känsla av välmående är genetiskt betingat. Det betyder att även om du råkar ut för något väldigt lyckosamt som att vinna pengar på lotto, som kan verka otroligt trevligt (och säkert också är det!) eller om du upplever något svårt, så kommer du att så småningom återvända till denna “förprogrammerade” lyckonivå.

Denna nivå innefattar dock bara 50% av din totala möjlighet till välmående. De resterande 50% menar forskare kan du påverka själv. Ungefär 10% av dessa beror på våra olika omständigheter i livet, t.ex. om vi har mycket pengar eller inte. De här forskningsresultaten visar alltså att du automatiskt inte blir lyckligare om du t.ex. får ett bättre jobb med högre lön eller köper en finare bil.

Vad innefattar de resterande 40% då? Jo, det har visat sig att de ofta handlar om dagliga, medvetna “handlingar” som vi utför (mer eller mindre medvetet) för att öka vårt välmående. Författarna av boken “Building happiness, resilience and movtivation in adolescents” Ruth MAcConville och Tina Rae ger tre förslag på hur man kan göra det, nämligen genom aktiviteter av…

-kognitiv karaktär: t.ex. anamma en positiv och optimistisk inställning till livet

-behavioristisk karaktär: t.ex. vara snäll och ödmjuk gentemot andra, träna och sköta kroppen

-inspirerande karaktär: t.ex. identifiera och arbeta mot meningsfulla, personliga mål

Vad jag tänkte när jag läste detta var att den första delen “aktiviteter av kognitiv karaktär” stämmer in på veckans tema. Om man kan öva sig på att vara mer uppmärksam på det lilla som är fint i vardagen, så kan man nog öka sitt välmående. Därför försöker jag själv också att göra det, även om det verkligen inte alltid är lätt, men genom att man påminner sig själv (varje dag), så tror jag att man faktiskt kan bli bättre på att göra det.

Namaste

Johanna

14okt14

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.