Yoga i skolan

720 720 admin
  • 0

​Som några av er vet är jag inte bara yogalärare utan även gymnasie- och universitetslärare, så ett av mina största intressen är inlärning. Jag har funderat mycket på hur man kan skapa de bästa förutsättningarna för barn- och ungdomar att lära och tror att yogan kan spela en viktig roll i det sammanhanget. Många unga känner sig stressade och oroliga och då är det inte lätt att koncentrera sig på sina studier, men yogan kan ge dem verktyg att hantera dessa känslor.  Jag önskar att fler skolor skulle erbjuda yoga, helst en liten stund varje dag, för jag tror att det skulle ge goda resultat (både på välbefinnandet och skolprestationerna). Vi får hoppas att det blir så i framtiden!
#yogamedjohanna #yoga #barnyoga #livslångtlärande #lifelonglearning

Leave a Reply

Your email address will not be published.