Happy Yoga

768 1024 admin
  • 0

Idag skall vi fortsätta med inversioner och handstående. Vi har alla olika förutsättningar när det gäller yogaasanas. Vissa kommer till oss lättare än andra. Det är som det mesta i livet att en del saker tycker vi är enkla och vissa svåra.

Att stå på händer är för de flesta av oss en utmaning och det är därför jag vill betona att det är viktigt att arbeta stegvis. Det första man kan tänka på är att placera händerna stabilt i mattan och hitta sin grund där. Nästa steg kan vara att arbeta med armarna och sträcka dem raka. Därefter kanske man övar på att sparka upp mot en vägg. Det kan ta månader innan man kommer upp, men ”trägen vinner” (oftast).

Naturligtvis är inte själva tekniken i de olika positionerna det viktigaste i yogan. Det är bara en del av yogan. Yoga kan man utöva hela tiden genom att vara närvarande i nuet och att bli medveten om sina tankar och försöka lösgöra sig från dem (så gott det går och när man behöver det).

Det jag tycker är viktigt i den fysiska biten av yogan är dock att försöka sträva efter att göra positionerna så att man mår så bra som möjligt i kroppen och då är det viktigt att jobba med ”alignment” som det heter på engelska. När man hittar en så bra och korrekt positionering som möjligt fungerar också flödet i kroppen bättre och man kan ”mjukna in” i positionen på ett lättare sätt.

När det gäller den andra delen av temat (som jag redan skrev (och pratade) om i förra veckan), så är den att ”ändra perspektiv”. Jag valde detta tema för att jag tycker att inversioner hänger bra ihop med det. När vi står upp och ned ändrar vi automatiskt perspektiv.

Just nu läser jag en yogabok som heter ”Happy Yoga” skriven av Steve Ross och Olivia Rosewood. Den har några år på nacken (från 2003), men det finns en hel del i den som är intressant. Bland annat skriver författarna om att försöka kontroller sådant som vi inte har kontroll över (t.ex. andra människors beteende) och om hur det bara gör oss olyckliga. Istället menar författarna är det viktigt att hitta friden inom sig själv och att se varje situation i livet som tillfälle att lära och utvecklas även om den är svår. De
fortsätter ”I varje stund finns det flera olika perspektiv tillgängliga för dig. Det är skillnaden mellan att dras in med hull och hår i en situation och att kunna fungera samtidigt som man bibehåller sin medvetenhet om det större sammanhanget. Och i den medvetenheten finns friheten- friheten att släppa taget om dramatiken och friheten att vara utan allt det lidande som så ofta hör till varandet” (s.182). Klokt skrivet tycker jag!

Ha en fin tisdag!

Ross, Steve & Rosewood, Olivia. 2003. Happy yoga, 7 skäl till att släppa taget. Orsa: Energica förlag

Namaste,

Signaturebest

17nov15

Leave a Reply

Your email address will not be published.