Ny yogavecka

605 403 admin
  • 0

Helgen gick väldigt fort och nu är det måndag igen. I förra veckan började jag att prata om temat som var: ”Du har förmågan att kontrollera dina reaktioner”. Det är ju dock inte alltid man är medveten om sina reaktioner och då är det naturligtvis inte säkert att man kan kontrollera dem. Dessutom är det så att om vi skall undvika att reagera med våra känslor så behöver vi vara utvilade och även relativt mätta, eftersom den delen av hjärnan som gör att vi har förmågan att reagera med vårt förnuft i motsats till våra känslor är väldigt energikrävande.  Är vi stressade och trötta är det mycket större risk att vi reagerar snabbt, känslomässigt och på ett mindre bra sätt.

Yogan kan hjälpa oss att reagera mer sansat, eftersom vi känner oss lugnare och mer samlade efter ett yogapass och då kan kontrollera våra reaktioner bättre. Jag tror också att yogan på så sätt kan leda till ett positivt beteendemönster, dvs. vi yogar för att bli lugnare och reagera långsammare och mer genomtänkt, vilket leder till att vi blir mindre stressade vilket i sin tur leder till att vi blir ännu bättre på att reagera genomtänkt. Hänger ni med?

Den andra delen av temat handlade om vridningar och hur viktiga och nyttiga de är för ryggraden. Vridningar gör att rörligheten i ryggraden ökar, att avståndet mellan kotorna blir större och att vi på så sätt undviker tryck på nervrötterna i ryggraden. Dessutom sägs det att vridningar hjälper till att avgifta kroppen och att massera de inre organen.

Hoppas att vi träffas på yogamattan imorgon!

Namaste,

Signatur

14sept15

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.