Shut up and move on – SUMO

576 1024 admin
  • 0

Idag har jag skrivit nyhetsbrevet för juni och skickat information till alla mina yogaelever angående nästa termin. Schemat och de andra kurserna ligger ute på hemsidan och anmälningsblanketten är uppdaterad. Det känns bra och skönt att ha det färdigt. Dessutom har jag rensat ut en massa gamla papper i mina yogapärmar, vilket behövdes.

Jag är också glad att jag haft tid att läsa lite för kompletteringen av min motivationsbok. Jag har en del böcker som jag vill hinna plöja igenom innan jag lämnar in min slutliga text i början av september. Den senaste boken jag läst heter “SUMO” av Paul McGee. Boken innehåller egentligen inget revolutionerande, men jag tror att det är viktigt att påminna sig själv om det grundläggande då och då.

Vad innebär SUMO? Jo, det är en förkortning som står för “Shut up and move on” och innefattar sex olika principer som författaren har gett humoristiska namn. Just humorn gör att det är lättare att komma ihåg det han skriver om och boken blir också roligare att läsa.

Principerna som tas upp i boken är (s.121):

  1. Ta ansvar för ditt liv
  2. Ta ansvar för ditt tänkande
  3. Lär dig förstå hur du påverkas av motgångar och hur du kan återhämta dig från dem.
  4. Öka din förståelse och insikt om andra människors verklighet.
  5. Inse att det är handlingarna och inte intentionerna som leder till förändring.
  6. Spola Doris Day. Du bestämmer själv hur din framtid ser ut.

Jag håller med om alla principer, men jag vet samtidigt att det kan vara svårt att införliva dem. Det håller också författaren med om och menar därför att man ibland behöver en stund när man vältrar sig i sina problem. Denna fas kallar han för en “flodhästfas” (detta för att flodhästar gillar att rulla sig i lera :-)). Han poängterar dock att det är viktigt att inte stanna i denna fas för länge, eftersom det i så fall kan leda till mer skada än nytta.

Vad lärde jag mig då mest av den här boken? Vad vill jag ta med mig? För det första tyckte jag att det var intressant att läsa om de olika orsakerna att man skjuter upp vissa saker. Det skriver jag om i min bok med, men kan eventuellt komplettera med informationen från den här texten. Dessutom fastnade jag för hur viktigt det är att ha förståelse för andra människors verklighet. Det vet jag förstås sedan innan, men det är lätt att man är entusiastisk och engagerad i något och helt övertygad om fördelarna att man glömmer av att det finns andra sätt att se på det. Dessutom tycker jag att det är otroligt viktigt att påminna sig om faktumet att det är handlingarna som är viktiga. Det är så fruktansvärt lätt att fastna i information och kunskap, men att sedan inte ta det vidare till en högre nivå.

Läs gärna boken själv om du vill lära dig mer om hur du kan hantera livet på ett bättre sätt för dig själv.

Ha en fin tisdag!

Namaste,

Leave a Reply

Your email address will not be published.