Yogans påverkan på självregleringen

1024 683 admin
  • 0

Det har tyvärr gått mer än en vecka sedan jag skrev sist. Det har varit en intensiv tid med många rättningar och annat att göra på universitetet, men nu har jag tid att skriva några rader.

Idag är det dags för mina yogaklasser igen. Jag har gjort en ny sekvens och det blir ett nytt tema. Jag tänkte fokusera på yogan som ett verktyg att må bättre och reglera sina känslor.

Just nu skriver och läser jag om viljestryka i samband med mitt bokprojekt. Det är ett väldigt intressant område och jag skulle kunna skriva jättemycket om det här, men det jag fastnade för idag var en artikel som jag läste på nätet:

http://kripalu.org/blog/thrive/2015/02/16/yoga-as-a-tool-for-self-regulation/

I den artikeln skriver författaren nämligen om hur yogan kan påverka hälsan positivt på många sätt, men tar specifikt upp hur yogan kan ha positivt inflytande på själv-regleringen eller själv-kontrollen. Det låter kanske oyogiskt att prata om själv-kontroll i samband med yoga, men det är faktiskt något positivt och viktigt, som vi behöver i många sammanhang.

Självreglering handlar om att kunna hantera sina tankar, känslor och sitt beteende på ett sätt så att man är den person man önskar vara. Det kan t.ex.  handla om att reagera behärskat eller att behandla sig själv med respekt  genom att äta rätt och ta hand om sig själv. Författarna till artikeln (se länken ovan) menar att brist på själv-reglering kan leda till bl.a. depression och oro/ångest.

Artikelförfattarna hävdar att yogan ger utövaren två typer av verktyg för att stärka själv-regleringen, nämligen mentala som påverkar kroppen och beteendet. Som exempel nämner de att meditation kan hjälpa oss att “se” våra känslor på ett tydligare sätt och därigenom få oss att anpassa våra reaktioner.

De fysiska verktygen är de asanas vi gör och sättet vi andas på och genom dem lär vi kroppen att slappna av, vilket i sin tur kan leda till ett avslappnat sinne.

Så glöm inte att yoga varje dag! IMG_7338

Namaste,

Johanna

Leave a Reply

Your email address will not be published.