Posts Tagged :

binauralbeats

Första dagen i skolan och binaural beats

485 1024 admin

Hej! Hoppas att det har varit en bra dag för dig. Jag har tyvärr känt mig ofokuserad idag, men nu är det bättre. Det har ju varit första arbetsdagen på skolan för mig och jag fick några extra arbetsuppgifter att göra, som jag inte riktigt hade räknat med, vilket ledde till att jag tappade fokus…

read more